Vluchtelingen kunnen monteurs worden

vluchtelingen-klimaattechnieks, werk

In Nederland is al jaren een tekort aan monteurs in de airconditioning en klimaatbeheersingsbranche. Cor Spronk en Wim Overveen uit de koeltechniek en uit de onderwijssector zagen in de vluchtelingenproblematiek een oplossing voor Ede. Laat vluchtelingen die dit willen en die hiervoor kwalificeren kunnen zich inschrijven bij de opleiding. Als de begroting rond is wordt gestart met het werven van de juiste personen. Minister Plasterk vindt dit initiatief ‘ontzettend mooi’.

Opleiding koudetechniek

Het voorschakeltraject duurt 8 maanden. Deze bestaat uit 2 dagen inburgeringscursus, 1 dag taal, 2 dagen cursus in VCA, basis techniek, basis koeltechniek, f-gassen en veilig werken op hoogte. Ondertussen slapen ze in de buurt. Er worden alleen mensen aangenomen die echt kans hebben om te slagen, om zo een baan in de koeltechniek te krijgen. Vluchtelingen zijn tevens enorm gemotiveerd om een toekomst in Nederland op te bouwen. Als ze genoeg vorderen, stromen ze door naar de BBL-opleiding Koeltechniek. Een koude-technische achtergrond is een pre, maar geen must!

Begroting

Maar helaas is nog niet alles rond. Spronk: “De begroting moet nog rond. We hopen dat de of de provincie een deel voor hun rekening nemen. Daarbij moeten we nog mensen selecteren die de opleiding kunnen doen.”
Overveen: “In januari moet Asscher het Sectorplan goedkeuren. Wanneer hij dat plan goedkeurt, kunnen wij het voorschakeltraject en de opleiding starten.”