Update klimaat: Belang van koeltechniek benadrukt tijdens VN-klimaatconferentie

marokko, pin, land

VN Klimaat-conferentie Marokko

Van 7 tot 18 november vond in Marokko de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP22) plaats. Het was de eerste vergadering naar aanleiding van de Overeenkomst van Parijs van december 2015. Het doel was om tal van elementen voor de uitvoering van deze overeenkomst te specificeren. Ondanks het grote aantal deelnemers en de kwaliteit van de discussies werd er tijdens de conferentie weinig vooruitgang geboekt. Met betrekking tot de uitvoering van de praktische regelingen moet worden gewacht tot de volgende twee COP’s, die worden gehouden in Duitsland in 2017 en in Polen in 2018. De afgelopen COP werd gekenmerkt door sterke betrokkenheid van de Afrikaanse landen – en Marokko in het bijzonder.

Nieuwe uitdagingen voor koeling, airco en warmtepompen

Het Internationaal Instituut voor Refrigeration (IIF/IIR) was aanwezig met een stand om zijn activiteiten (publicaties, conferenties, workshops, onderzoeksprojecten, etc.) onder de aandacht te brengen bij de lidstaten. De ‘Kigali-overeenkomst’ van oktober 2016 moet leiden tot een radicale heroverweging van de manier waarop koeling, airconditioning en warmtepompen in de komende jaren wereldwijd evolueren. Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) zullen naar verwachting verdwijnen in 2030, en het gebruik van de fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) die als HCFK-vervanger gelden moet aanzienlijk worden verminderd in de komende dertig jaar (lees hier meer over dit akkoord). De uitvoering van de overeenkomst brengt nieuwe uitdagingen op het gebied van het energiegebruik van apparatuur en veiligheid van installaties met zich mee.

Doorontwikkeling van duurzame technologie

Didier Coulomb, directeur-generaal van de IIF/IIR, hield een toespraak over dit onderwerp, tijdens het high-level segment aan het eind van de conferentie. Een samenvatting van zijn verklaring is online te vinden, op de website van IIF/IIR.
De IIF/IIR blijft actief betrokken bij de volgende COP. De opwarming van de aarde levert een belangrijke uitdaging voor de hele koelsector. Oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen zijn voor de meeste toepassingen al beschikbaar, maar de doorontwikkeling vereist wetenschappelijke, technische en financiële ondersteuning, alsmede de objectieve expertise die de IIF/IIR kan en moet bieden.

BRON: Koude en lucht behandeling.nl