Airborn gaat voor duurzame inzetbaarheid

Onderhoud door Airborn monteur

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Duurzame inzetbaarheid

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert het Europees Sociaal Fonds ook een bijdrage.

Momenteel doen wij zelf mee in een traject onder begeleiding van een adviseur om onze werknemers langer en productief aan het werk te houden en zetten we in op een nog leeftijdsbewuster personeelsbeleid. Het is een interessant en intensief traject dat door alle deelnemers als zeer waardevol wordt beschouwd. Ons traject wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.

europees-sociaal-fonds-airborn