De koelbehoeften van de nieuwe generaties

Airborn, Airconditioning, Klimaat, Verwarming, generaties

Onderzoek, soms is het nuttig, soms is het nutteloos. Maar soms kunnen we er enorm veel van leren, zoals in dit geval. Elke generatie gaat namelijk op een andere manier met de samenleving om. En voor ons vak is het interessant te zien wat de trends zijn voor de volgende generaties in de airconditioning en installatie-techniek. Zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn!

Airconditioning en generatie Z

Tijdens de besprekingen op de Eureka 2016 zijn een aantal tendensen naar voor gekomen, die interessant kunnen zijn voor de ontwikkeling van klimaatsystemen. Hieruit kwam een uniek concept, namelijk een visionary paper, waarin de toekomstige uitdagingen van iedereen in het veld naar voren komen. De nadruk werd vooral gelegd op generatie Z, de generatie geboren in de jaren 90 en begin 2000, dit is immers de toekomst! De diensten moeten daarop aangepast worden!

Trends in airconditioning

Verwacht wordt dat de eindgebruikers van generatie z nog veeleisender zullen zijn dan de huidige gebruikers, waardoor ook de installatie en klimaat techniek fundamenteel moet veranderen.

Van los product naar complete dienst

Generatie Z (en deze generatie ook in toenemende mate) is meer op zoek naar een complete dienst in plaats van een los product, meer flexibiliteit in de klant/leverancier relaties en natuurlijk is deze generatie meer gericht op digitale communicatie. Dit betekent dat we ons meer gaan richten op bijvoorbeeld domotica waarin de klimaatsystemen in zijn geheel kunnen worden geregeld en bestuurd, in plaats van bijvoorbeeld losse airconditioning-units. Ook moet er meer ruimte zijn voor de persoonlijke wensen van de klant, iets waar Airborn al veel mee doet!

Ook kijken wat wij voor uw project, woonhuis, winkel of sportschool kunnen betekenen? Neem vandaag nog contact op.